Lựa chọn gói phù hợp với bạn

Hàng năm
Vĩnh viễn

Free User

MIỄN PHÍ VĨNH VIỄN
 • URLs rút gọn: Không giới hạn.
 • Lượt Click/tháng: Không giới hạn.
 • Thời gian lưu giữ link: không thời hạn. (*)
 • Số trang Splash: 05.
 • Số trang Overlay: 05.
 • Target theo vị trí địa lý.
 • Target theo thiết bị.
 • Bundles & Link Rotator.
 • Bí danh tùy chỉnh.
 • Tạo link cho App Mobile.
 • Nhắm mục tiêu Facebook Pixels.
 • Campaign URL Builder.
 • Thống kê truy cập.
 • Có quảng cáo.
 • Support: Qua Email by@hap.vn
 • Xóa, sửa link rút gọn.
 • Team Member.
 • Cập nhật link gốc.
 • Mã QR Code động.
 • Tên miền con: https://ten-ban.g2.by
 • Tên miền tùy chỉnh.
 • Tên miền để làm Affiliate (***)
 • Xuất dữ liệu.
 • Developer API.
 • Chrome Extension cho tên miền tùy chỉnh.

Freelancer

395.000 VND/năm 790.000 VND
 • URLs rút gọn: Không giới hạn.
 • Lượt Click/tháng: Không giới hạn.
 • Thời gian lưu giữ link: không thời hạn. (*)
 • Số trang Splash: Không giới hạn.
 • Số trang Overlay: Không giới hạn.
 • Target theo vị trí địa lý.
 • Target theo thiết bị.
 • Bundles & Link Rotator.
 • Bí danh tùy chỉnh.
 • Tạo link cho App Mobile.
 • Nhắm mục tiêu Facebook Pixels.
 • Campaign URL Builder.
 • Thống kê truy cập.
 • Không có quảng cáo.
 • Support: Qua Livechat.
 • Xóa, sửa link rút gọn.
 • Team Member: 05 thành viên.
 • Cập nhật link gốc: Không giới hạn.
 • Mã QR Code động: Không giới hạn.
 • Tên miền con: https://ten-ban.g2.by: 01 (**)
 • Tên miền tùy chỉnh: 01 (**)
 • Tên miền để làm Affiliate (***)
 • Xuất dữ liệu.
 • Developer API.
 • Chrome Extension cho tên miền tùy chỉnh.
Đăng ký

Premium

595.000 VND/năm 1.190.000 VND
 • URLs rút gọn: Không giới hạn.
 • Lượt Click/tháng: Không giới hạn.
 • Thời gian lưu giữ link: không thời hạn. (*)
 • Số trang Splash: Không giới hạn.
 • Số trang Overlay: Không giới hạn.
 • Target theo vị trí địa lý.
 • Target theo thiết bị.
 • Bundles & Link Rotator.
 • Bí danh tùy chỉnh.
 • Tạo link cho App Mobile.
 • Nhắm mục tiêu Facebook Pixels.
 • Campaign URL Builder.
 • Thống kê truy cập.
 • Không có quảng cáo.
 • Support: Qua Livechat
 • Xóa, sửa link rút gọn.
 • Team Member: 20 thành viên.
 • Cập nhật link gốc: Không giới hạn.
 • Mã QR Code động: Không giới hạn.
 • Tên miền con: https://ten-ban.g2.by: 05 (**)
 • Tên miền tùy chỉnh: 05 (**)
 • Tên miền để làm Affiliate: 01 (***)
 • Xuất dữ liệu.
 • Developer API.
 • Chrome Extension cho tên miền tùy chỉnh.
Đăng ký

Gói Free user

MIỄN PHÍ VĨNH VIỄN
 • URLs rút gọn: Không giới hạn.
 • Lượt Click/tháng: Không giới hạn.
 • Thời gian lưu giữ link: không thời hạn. (*)
 • Số trang Splash: 05.
 • Số trang Overlay: 05.
 • Target theo vị trí địa lý.
 • Target theo thiết bị.
 • Bundles & Link Rotator.
 • Bí danh tùy chỉnh.
 • Tạo link cho App Mobile.
 • Nhắm mục tiêu Facebook Pixels.
 • Campaign URL Builder.
 • Thống kê truy cập.
 • Không có quảng cáo.
 • Support: Qua Email by@hap.vn
 • Xóa, sửa link rút gọn.
 • Team Member.
 • Cập nhật link gốc.
 • Mã QR Code động.
 • Tên miền con: https://ten-ban.g2.by
 • Tên miền để làm Affiliate (***)
 • Tên miền tùy chỉnh.
 • Xuất dữ liệu.
 • Developer API.
 • Chrome Extension cho tên miền tùy chỉnh.
Vĩnh viễn

Gói Freelancer

1.250.000 VND 3.950.000 VND
 • URLs rút gọn: Không giới hạn.
 • Lượt Click/tháng: Không giới hạn.
 • Thời gian lưu giữ link: không thời hạn. (*)
 • Số trang Splash: Không giới hạn.
 • Số trang Overlay: Không giới hạn.
 • Target theo vị trí địa lý.
 • Target theo thiết bị.
 • Bundles & Link Rotator.
 • Bí danh tùy chỉnh.
 • Tạo link cho App Mobile.
 • Nhắm mục tiêu Facebook Pixels.
 • Campaign URL Builder.
 • Thống kê truy cập.
 • Không có quảng cáo.
 • Support: Qua Livechat
 • Xóa, sửa link rút gọn.
 • Team Member: 05 thành viên.
 • Cập nhật link gốc: Không giới hạn.
 • Mã QR Code động: Không giới hạn.
 • Tên miền con: https://ten-ban.g2.by: 01 (**)
 • Tên miền tùy chỉnh: 01 (**)
 • Tên miền để làm Affiliate (***)
 • Xuất dữ liệu.
 • Developer API.
 • Chrome Extension cho tên miền tùy chỉnh.
Đăng ký
Vĩnh viễn

Gói Premium

1.450.000 VND 4.950.000 VND
 • URLs rút gọn: Không giới hạn.
 • Lượt Click/tháng: Không giới hạn.
 • Thời gian lưu giữ link: không thời hạn. (*)
 • Số trang Splash: Không giới hạn.
 • Số trang Overlay: Không giới hạn.
 • Target theo vị trí địa lý.
 • Target theo thiết bị.
 • Bundles & Link Rotator.
 • Bí danh tùy chỉnh.
 • Tạo link cho App Mobile.
 • Nhắm mục tiêu Facebook Pixels.
 • Campaign URL Builder.
 • Thống kê truy cập.
 • Không có quảng cáo.
 • Support: Qua Livechat.
 • Xóa, sửa link rút gọn.
 • Team Member: 20 thành viên.
 • Cập nhật link gốc: Không giới hạn.
 • Mã QR Code động: Không giới hạn.
 • Tên miền con: https://ten-ban.g2.by: 05 (**)
 • Tên miền tùy chỉnh: 05 (**)
 • Tên miền để làm Affiliate: 01 (***)
 • Xuất dữ liệu.
 • Developer API.
 • Chrome Extension cho tên miền tùy chỉnh.
Đăng ký

(*) Link được lưu giữ vĩnh viễn cho tất cả các loại tài khoản. Thời gian lưu trữ thống kê URL (Stats) của gói Free là 30 ngày, gói Freelancer là 180 ngày, gói Premium là 360 ngày.
(**) Tổng số Tên miền con + Tên miền tùy chỉnh có thể sử dụng của gói Freelancer là 01, của gói Premium là 05.
(***) Nếu bạn đang làm Affiliate, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cung cấp tên miền riêng dùng cho mục đích liên kết tiếp thị của riêng bạn.


Câu hỏi thường gặp

By.com.vn được bảo trợ bởi Navis Digital Agency - một Agency hoạt động gần 10 năm, chúng tôi có team phụ trách riêng dự án này. Bạn sẽ được đảm bảo về tính ổn định của dự án, đội ngũ hỗ trợ thường trực.

By.com.vn được bảo trợ bởi Navis Digital Agency, thuộc công ty HAP Việt Nam (GPKD số 0316602963). Chúng tôi đã phục vụ hơn 100 lượt khách hàng, kể đến: Samsung Việt Nam, Goldengate, Rosa Alba Resort...

Bạn có thể chọn gói nâng cấp phù hợp và làm theo hướng dẫn để thanh toán. Đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi luôn thường trực để hỗ trợ bạn, phản hồi chậm nhất trong vòng tối đa 2 giờ làm việc.

By.com.vn được đại diện bởi công ty HAP Việt Nam, là một công ty hoạt động theo luật pháp Việt Nam, có giấy phép kinh doanh số 0316602963). By.com.vn là một trong nhiều dự án của chúng tôi.

Link gốc chính là link dài chưa được rút gọn. Với các tài khoản nâng cấp, bạn có thể giữ lại 1 link rút gọn và chỉnh sửa không giới hạn link gốc của mình cho nhiều mục đích khác nhau.

Thông thường, bạn sử dụng tên miền by.com.vn hoặc g2.by để rút gọn link. Tên miền tùy chỉnh cho phép bạn sử dụng chính tên miền của mình để rút gọn link.

API là một tính năng nâng cao tại By.com.vn. Nó cho phép bạn tích hợp tính năng rút gọn link với các nền tảng khác. Tính năng này chỉ có trên tài khoản Premium trở lên.

Với gói Premium, bạn có thể được sử dụng Chrome Extension tùy chỉnh để rút gọn link cho tên miền tùy chỉnh của riêng mình. Sau khi nâng cấp, vui lòng liên hệ đội ngũ hỗ trợ để nhận tùy biến.

Với tính năng QR Code động, bạn chỉ cần in 1 mã QR Code 01 lần duy nhất lên các ấn phẩm truyền thông và chủ động thay đổi link của QR Code đó mọi thời điểm thông qua trình quản lý của By.com.vn.

Chức năng Team Member cho phép nhiều tài khoản khác nhau cùng cộng tác làm việc trong 1 không gian làm việc chung. Nó phù hợp khi bạn muốn chia sẻ rút gọn link bằng tên miền tùy chỉnh cho người khác.