Hướng dẫn tạo link rút gọn duy nhất cài app trên các hệ điều hành

09/08/2020 - Navis Digital

Đối với các nhà phát hành App thì việc tạo 1 link rút gọn duy nhất để client cài đặt cho các hệ điều hành là vô cùng quan trọng. Thay vì phải tạo từng link riêng biệt dành cho Android, iOS, Blackberry và khách hàng phải chọn đường link phù hợp cho thiết bị của mình.

Giới thiệu App URL Shortener, tạo 1 link rút gọn duy nhất cài App trên các hệ điều hành phổ biến

Với công cụ App URL Shortener từ By.com.vn, bạn có thể tạo 1 link rút gọn duy nhất cài App trên các hệ điều hành phổ biến hiện tại như iPhone (iPhone 11, iPhone X, iPhone XS trở về trước), iPad, Android (Android 12, Android 11 và các phiên bản trở về trước).

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tải mã 1 mã QR Code duy nhất để cung cấp cho khách hàng, By.com.vn sẽ tự động kiểm tra thiết bị khách hàng đang sử dụng để điều hướng đến trang đích phù hợp.

App URL Shortener - tạo 1 link rút gọn duy nhất cho app

Hướng dẫn sử dụng App URL Shortener

Bước 1: Nhập đường dẫn mặc định, thông thường đây là đường dẫn trang Landing page giới thiệu về App.

Bước 2: Nhấn vào nút thêm thiết bị.

Bước 3: Chọn thiết bị iPhone và nhập đường dẫn tới link app trên App store. Khi client truy cập link rút gọn thông qua iPhone thì sẽ chạy tới link này.

Bước 4: Chọn thiết bị Android và nhập đường dẫn tới link app trên Google Play. Khi client truy cập link rút gọn thông qua điện thoại Android thì sẽ chạy tới link này.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn các thiết bị khác như iPad, Blackberry...