URL Parameters là gì? Hướng dẫn sử dụng tham số URL Parameter

Navis Digital    01/10/2022    5579 lượt xem

URL Parameters là gì?

URL parameter là yếu tố phụ hoặc chuỗi truy vấn được thêm vào trong 1 URL để phân loại nội dung trên website.

URL Parameters (còn được gọi là "chuỗi truy vấn" hay thuật ngữ Tiếng Anh là "query string") là các phần tử được thêm vào URL giúp phân loại, sắp xếp theo dõi thông tin trên trang web của mình.

Cách xác định tham số URL Parameter

Để xác định một URL Parameter, chúng ta xem phần URL đứng sau dấu chấm hỏi (?). Các URL Parameters được tạo bằng một khóa và một giá trị  {key=value}, được phân tách bằng dấu bằng (=). Nhiều tham số sau đó được phân tách bằng dấu và (&).

Một URL Parameter sẽ trông như thế này:

Hình ảnh cho bài viết URL Parameters là gì? Hướng dẫn sử dụng tham số URL Parameter

Trong đó:

key1: tên biến đầu tiên 

key2: tên biến thứ hai

value1: giá trị của biến đầu tiên

value2: giá trị của biến thứ hai

? : bắt đầu chuỗi truy vấn

=: gán giá trị cho biến

&: phân cách các biến

Mục đích sử dụng URL Parameters

URL Parameters có nhiều mục đích sử dụng khác nhau, giúp cho website phân loại được nhiều nội dung dựa vào cấu trúc của chuỗi truy vấn (query string).

Mục đích sử dụng URL parameter phổ biến bao gồm:

– Phân loại trang trong một gallery

– Phân loại trang sản phẩm trên một trang thương mại điện tử (e-commerce)

– Kết quả tìm kiếm trên bộ máy tìm kiếm nội bộ của website

– UTM Tracking để theo dõi các chiến dịch: Campaign Name, Campaign Source, Campaign Medium

Dưới đây là một vài ví dụ về URL parameter (được bôi đen):

https://by.com.vn/kb/search/?q=troubleshooting

https://by.com.vn/organic/overview/?searchType=domain&q=reddit.com

https://by.com.vn/mens-clothing/shirts-and-tees?ref=pagination&page=2

Trong một số trường hợp, khi nhiều URL có nhiều parameter khác nhau sẽ khiến trùng lặp nội dung. Sau đây là ví dụ về 3 URL trên cùng một website hiển thị nội dung giống nhau:

Cách hoạt động của tham số URL Parameter

Theo Google, có hai loại tham số URL Parameter:

URL Parameter sửa đổi nội dung (chủ động): tham số sẽ sửa đổi nội dung hiển thị trên trang

Ví dụ: đưa người dùng trực tiếp đến một sản phẩm cụ thể có tên là 'xyz'

https://by.com.vn?productid=xyz

URL Parameter tracking (thụ động) để theo dõi nâng cao: thông số sẽ theo dõi các thông tin như: nguồn truy cập, tên chiến dịch hoặc tên nhóm quảng cáo nào, v.v. - nhưng sẽ không thay đổi nội dung trên trang. 

Ví dụ: để theo dõi lưu lượng truy cập từ bản tin của bạn 

https://by.com.vn/?utm_source=newsletter&utm_medium=email

Ví dụ: thu thập dữ liệu chiến dịch bằng các URL tùy chỉnh

https://by.com.vn/?utm_source=twitter&utm_medium=tweet&utm_campaign=summer-sale

Bằng việc sử dụng tính năng UTM Builder trên By.com.vn, bạn có thể tùy biến các thông số theo dõi một cách đơn giản.

Hướng dẫn sử dụng công cụ UTM Builder kết hợp link rút gọn trên By.com.vn

Tính năng Campaign URL Shortener từ by.com.vn giúp tối ưu hóa url được tạo với các tham số chứa parameter được tạo trước khi rút ngắn link. Với ưu điểm đơn giản, dễ dàng sử dụng, nhanh chóng tạo đường link rút gọn một cách chuyên nghiệp.

Xem thêm bài viết: UTM Tracking, UTM Code là gì?