Những ứng dụng của QR Code động và QR Code tĩnh

Navis Digital    09/09/2023    1157 lượt xem

QR Code ngày càng trở nên phổ biến và được ứng dụng rộng rãi vào hầu hết các lĩnh vực trong đời sống. Bài viết hôm nay sẽ giúp bạn hiểu một cách khái quát về QR Code, bao gồm QR Code tĩnh và QR Code động, cũng như những ứng dụng của nó.

Hình ảnh cho bài viết Những ứng dụng của QR Code động và QR Code tĩnh

QR Code tĩnh là gì?

QR Code tĩnh là loại mã QR có nội dung được mã hóa và lưu trữ cố định, không thể thay đổi sau khi đã được tạo ra. Nội dung của QR Code tĩnh thường là một URL, số điện thoại, địa chỉ email, hoặc một đoạn văn bản ngắn. QR Code tĩnh được tạo ra bằng cách sử dụng một công cụ tạo QR Code như trên websie https://by.com.vn/qr. Sau khi tạo xong, mã QR tĩnh có thể được in ra hoặc lưu trữ dưới dạng hình ảnh.

QR Code tĩnh có một số ưu điểm như:

 • Dễ dàng tạo ra và sử dụng
 • Chi phí thấp
 • Có thể lưu trữ được nhiều loại dữ liệu

Tuy nhiên, QR Code tĩnh cũng có một số nhược điểm như:

 • Không thể thay đổi nội dung sau khi đã được tạo ra
 • Không thể thu thập dữ liệu thống kê về lượt quét

QR Code tĩnh thường được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Chia sẻ thông tin liên hệ
 • Quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ
 • Thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng
 • Thanh toán

Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng QR Code tĩnh:

 • Một doanh nghiệp sử dụng QR Code tĩnh để chia sẻ thông tin liên hệ của mình trên danh thiếp.
 • Một nhà hàng sử dụng QR Code tĩnh để khách hàng có thể xem thực đơn và đặt món ăn.
 • Một cửa hàng bán lẻ sử dụng QR Code tĩnh để khách hàng có thể nhận được phiếu giảm giá.
 • Một ngân hàng sử dụng QR Code tĩnh để khách hàng có thể thanh toán hóa đơn.
 • QR Code tĩnh là một công cụ hữu ích có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

QR Code động là gì?

Khác với QR Code tĩnh, QR Code động (Dynamic QR Code) là loại mã QR có nội dung được lưu trữ trên máy chủ và có thể thay đổi nội dung sau khi đã được tạo ra. Nội dung của QR Code động có thể bao gồm một URL, số điện thoại, địa chỉ email, hoặc một đoạn văn bản dài.

QR Code động được tạo ra bằng cách sử dụng một công cụ tạo QR Code động. Sau khi tạo xong, mã QR động sẽ được lưu trữ trên máy chủ. Khi người dùng quét mã QR động, máy chủ sẽ gửi nội dung tương ứng đến người dùng.

QR Code động có một số ưu điểm như:

 • Có thể thay đổi nội dung sau khi đã được tạo ra
 • Có thể thu thập dữ liệu thống kê về lượt quét
 • Có thể bảo mật thông tin

Tuy nhiên, QR Code động cũng có một số nhược điểm như:

 • Chi phí cao hơn QR Code tĩnh
 • Khó khăn hơn trong việc tạo ra và sử dụng

QR Code động thường được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ
 • Thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng
 • Thanh toán
 • Truy xuất nguồn gốc thông tin

Dưới đây là một số ví dụ về việc sử dụng QR Code động:

 • Một doanh nghiệp sử dụng QR Code động để quảng bá sản phẩm mới của mình.
 • Một nhà hàng sử dụng QR Code động để khách hàng có thể xem thực đơn và đặt món ăn.
 • Một cửa hàng bán lẻ sử dụng QR Code động để khách hàng có thể nhận được phiếu giảm giá.
 • Một ngân hàng sử dụng QR Code động để khách hàng có thể thanh toán hóa đơn.
 • Một doanh nghiệp sử dụng QR Code động để truy xuất nguồn gốc thông tin sản phẩm.
 • QR Code động là một công cụ linh hoạt và mạnh mẽ có thể được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau.

Hướng dẫn tạo QR Code động bằng By.com.vn