Hướng dẫn sử dụng tính năng Teams trên website rút gọn link By.com.vn

Navis Digital    01/06/2024    153 lượt xem

Tính năng Teams là một tính năng mở rộng có trên các tài khoản Pro (xem thêm các gói Pro tại link https://by.com.vn/page/pricing). Tính năng này cho phép các tài khoản có thể cùng cộng tác với nhau để tạo, xóa, sửa link rút gọn trên cùng 1 không gian làm việc chung.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản và truy cập vào Team
Đăng nhập bằng tài khoản Pro (Gói Freelancer hoặc gói Premium) của bạn trên trang web rút gọn link By.com.vn.
Sau khi đăng nhập, bạn chọn mục "Team" từ menu bên tay trái.

Bước 2: Mời thành viên tham gia nhóm
Trong giao diện Teams, bạn điền các thông tin cần thiết cho như:
Email: đây là email của thành viên bạn muốn mời họ cùng cộng tác. Lưu ý email này cần phải chưa tồn tại trên hệ thống By.com.vn trước đây.
Permissions: bạn chọn các quyền tương ứng gán cho thành viên
Sau đó bạn chọn Invite.

Bước 3: Quản lý Nhóm
Phân quyền: Bạn có thể thiết lập quyền hạn cho từng thành viên trong nhóm như quyền quản trị, quyền chỉnh sửa, hoặc chỉ xem.
Tạo dự án: Trong nhóm, bạn có thể tạo các dự án con để quản lý công việc cụ thể hơn.
Gán nhiệm vụ: Chỉ định nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm.
Thiết lập hạn chót: Đặt hạn chót cho từng nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ công việc.

Bước 4: Giao tiếp và Cộng tác
Chat nhóm: Sử dụng tính năng chat để giao tiếp với các thành viên trong nhóm.
Chia sẻ tài liệu: Tải lên và chia sẻ các tài liệu cần thiết cho dự án.
Bình luận và Phản hồi: Các thành viên có thể bình luận và đưa ra phản hồi trực tiếp trên các nhiệm vụ hoặc tài liệu.

Bước 5: Theo dõi và Báo cáo
Theo dõi tiến độ: Sử dụng bảng công việc hoặc biểu đồ Gantt để theo dõi tiến độ của dự án.
Báo cáo: Tạo các báo cáo tiến độ để xem tình hình thực hiện của các nhiệm vụ và dự án.

Mẹo Sử Dụng Hiệu Quả
Sử dụng nhãn và bộ lọc: Gắn nhãn và sử dụng bộ lọc để dễ dàng tìm kiếm và quản lý nhiệm vụ.
Tận dụng các thông báo: Cài đặt thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ cập nhật quan trọng nào.
Đồng bộ hóa lịch: Đồng bộ hóa với các ứng dụng lịch khác để quản lý thời gian hiệu quả.

Nếu bạn cần thêm thông tin chi tiết hoặc gặp phải vấn đề trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của BY để được trợ giúp kịp thời.