Lựa chọn gói phù hợp với bạn

ĐANG ƯU ĐÃI 50%
Hàng năm
Vĩnh viễn

Free User

MIỄN PHÍ VĨNH VIỄN
 • URLs rút gọn: Không giới hạn.
 • Lượt Click/tháng: Không giới hạn.
 • Số trang Splash: Không giới hạn.
 • Số trang Overlay: Không giới hạn.
 • Team Member: Không giới hạn.
 • Target theo vị trí địa lý.
 • Target theo thiết bị.
 • Bundles & Link Rotator.
 • Bí danh tùy chỉnh.
 • Tạo link cho App Mobile.
 • Nhắm mục tiêu Facebook Pixels.
 • Campaign URL Builder.
 • Thống kê truy cập.
 • Không có quảng cáo.
 • Support: Qua Email [email protected]
 • Tên miền tùy chỉnh.
 • Xuất dữ liệu.
 • Developer API.
 • Chrome Extension cho tên miền tùy chỉnh.

Freelancer

395.000 VND/năm 790.000 VND
 • URLs rút gọn: Không giới hạn.
 • Lượt Click/tháng: Không giới hạn.
 • Số trang Splash: Không giới hạn.
 • Số trang Overlay: Không giới hạn.
 • Team Member: Không giới hạn.
 • Target theo vị trí địa lý.
 • Target theo thiết bị.
 • Bundles & Link Rotator.
 • Bí danh tùy chỉnh.
 • Tạo link cho App Mobile.
 • Nhắm mục tiêu Facebook Pixels.
 • Campaign URL Builder.
 • Thống kê truy cập.
 • Không có quảng cáo.
 • Support: Qua Livechat
 • Tên miền tùy chỉnh: 01
 • Xuất dữ liệu.
 • Developer API.
 • Chrome Extension cho tên miền tùy chỉnh.
Đăng ký

Premium

595.000 VND/năm 1.190.000 VND
 • URLs rút gọn: Không giới hạn.
 • Lượt Click/tháng: Không giới hạn.
 • Số trang Splash: Không giới hạn.
 • Số trang Overlay: Không giới hạn.
 • Team Member: Không giới hạn.
 • Target theo vị trí địa lý.
 • Target theo thiết bị.
 • Bundles & Link Rotator.
 • Bí danh tùy chỉnh.
 • Tạo link cho App Mobile.
 • Nhắm mục tiêu Facebook Pixels.
 • Campaign URL Builder.
 • Thống kê truy cập.
 • Không có quảng cáo.
 • Support: Qua Livechat
 • Tên miền tùy chỉnh: 05
 • Xuất dữ liệu.
 • Developer API.
 • Chrome Extension cho tên miền tùy chỉnh.
Đăng ký

Free user

MIỄN PHÍ VĨNH VIỄN
 • URLs rút gọn: Không giới hạn.
 • Lượt Click/tháng: Không giới hạn.
 • Số trang Splash: Không giới hạn.
 • Số trang Overlay: Không giới hạn.
 • Team Member: Không giới hạn.
 • Target theo vị trí địa lý.
 • Target theo thiết bị.
 • Bundles & Link Rotator.
 • Bí danh tùy chỉnh.
 • Tạo link cho App Mobile.
 • Nhắm mục tiêu Facebook Pixels.
 • Campaign URL Builder.
 • Thống kê truy cập.
 • Không có quảng cáo.
 • Support: Qua Email [email protected]
 • Tên miền tùy chỉnh.
 • Xuất dữ liệu.
 • Developer API.
 • Chrome Extension cho tên miền tùy chỉnh.
Vĩnh viễn

Freelancer

1.950.000 VND 3.990.000 VND
 • URLs rút gọn: Không giới hạn.
 • Lượt Click/tháng: Không giới hạn.
 • Số trang Splash: Không giới hạn.
 • Số trang Overlay: Không giới hạn.
 • Team Member: Không giới hạn.
 • Target theo vị trí địa lý.
 • Target theo thiết bị.
 • Bundles & Link Rotator.
 • Bí danh tùy chỉnh.
 • Tạo link cho App Mobile.
 • Nhắm mục tiêu Facebook Pixels.
 • Campaign URL Builder.
 • Thống kê truy cập.
 • Không có quảng cáo.
 • Support: Qua Livechat
 • Tên miền tùy chỉnh: 01
 • Xuất dữ liệu.
 • Developer API.
 • Chrome Extension cho tên miền tùy chỉnh.
Đăng ký
Vĩnh viễn

Premium

2.950.000 VND 5.900.000 VND
 • URLs rút gọn: Không giới hạn.
 • Lượt Click/tháng: Không giới hạn.
 • Số trang Splash: Không giới hạn.
 • Số trang Overlay: Không giới hạn.
 • Team Member: Không giới hạn.
 • Target theo vị trí địa lý.
 • Target theo thiết bị.
 • Bundles & Link Rotator.
 • Bí danh tùy chỉnh.
 • Tạo link cho App Mobile.
 • Nhắm mục tiêu Facebook Pixels.
 • Campaign URL Builder.
 • Thống kê truy cập.
 • Không có quảng cáo.
 • Support: Qua Livechat
 • Tên miền tùy chỉnh: 05
 • Xuất dữ liệu.
 • Developer API.
 • Chrome Extension cho tên miền tùy chỉnh.
Đăng ký